Jak korzystać z sauny

 

zasady korzystania z sauny

Sauna, jak wiele urządzeń służących ludziom obarczona została zasadami, których należy przestrzegać, aby zabiegi przynosiły określony efekt. Postępowanie według ustalonych reguł z początku wydać się może niepotrzebne i wymuszone, jednak w krótkim czasie stanie się swego rodzaju rytuałem.

 

W czasie korzystania z uroków sauny na ciało oddziałują na przemian ciepło i zimno. Wymusza to odpowiednią reakcję organizmu. Podczas wzrostu temperatury w pomieszczeniu, temperatura ciała również wzrasta, podczas spadku temperatury otoczenia, ciało powoli wraca do swej naturalnej ciepłoty. Podczas zmian temperatury ciało podlega procesom, które przy regularnych sesjach przynoszą niezaprzeczalne korzyści.

 

 

 

Ogólne zasady korzystania z sauny:

 

 1. Zalecane jest korzystanie z sauny do trzech razy w tygodniu;
 2. Jednorazowa wizyta nie powinna trwać dłużej niż 5-15 minut, przy dobowym zalecanym czasie do 30 minut;
 3. Planowany czas, przeznaczony na korzystanie z sauny należy podzielić na kilka etapów;
 4. Bezpieczną ilość wejść do sauny, w czasie jednorazowego seansu, najlepiej ustalać biorąc pod uwagę wiek i stan zdrowia użytkownika.
 5. Przed i po każdorazowym korzystaniu z saun zalecany jest prysznic, naprzemian zimną i ciepłą wodą;
 6. Schłodzić można się również, o ile występuje taka możliwość, w naturalnym zbiorniku wodnym, w basenie lub w śniegu; Schładzanie należy przerwać gdy odczuwane zostanie zimno;
 7. Zalecane jest stosowanie przerw przeznaczonych na wypoczynek poza sauną z jednoczesnym uzupełnianiem płynów;
 8. Podczas wizyty w saunie nie należy stosować kremów i innych substancji, które powodowały by zmniejszenie powierzchni potnej ciała;
 9. W saunie nie należy spożywać posiłków, pić kawy lub napojów alkoholowych;
 10. Po spożytym posiłku należy odczekać dwie godziny, aby bezpiecznie móc skorzystać z kąpieli; zalecane są wizyty na czczo;
 11. Przed wejściem należy ogrzać dłonie i stopy, jeżeli ich temperatura odbiega od temperatury reszty ciała;
 12. Osoby dotychczas niekorzystające z uroków saun, powinny zaczynać przebywanie w nich od najniżej położonych ławek;
 13. W przypadku, kiedy nie mamy pewności czy możemy korzystać z sauny, najlepiej wcześniej skonsultować się z lekarzem;
 14. Osoby powyżej 60 roku życia winny skonsutować się z lekarzem, niezależnie od obserwowanego stanu zdrowia;
 15. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z sauny jedynie pod opieką osoby dorosłej, nie dłużej jednak niż 5 minut;
 16. Podczas kąpieli schładzających nie należy stosować żadnych substancji, gdyż te mogłyby nadmiernie wysuszyć skórę;
 17. Po zakończeniu sesji w saunie należy uzupełniać płyny, tak aby nie doprowadzić do odwodnienia; Wskazane są naturalne soki, zioła lub nawet kefir;
 18. Po sesji wskazany jest odpoczynek lub nawet krótka drzemka.